Nieuwe fietsen Onze merken Over ons
Verzekering Sleutelservice Disclaimer
Foto's Films Downloads

Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Bouwman Tweewielers spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Bouwman Tweewielers niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Bouwman Tweewielers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van
Bouwman Tweewielers liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Bouwman Tweewielers is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Bouwman Tweewielers geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Bouwman Tweewielers
en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Bouwman Tweeweielers worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bouwman Tweewielers.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bouwman Tweewielers sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de site.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing 


Deel het met uw vrienden!